Ławka nad kamieniołomem Mazák

Ławka nad kamieniołomem Mazák

Podczas realizacji śląskiej części Kruczego Szlaku w projekcie Śladami Niedźwiedzich Łap, na terenie kamieniołomu Mazák powstało nowe odgałęzienie do miejsca nad dawnym wyrobiskiem.

Miejsce to oczarowuje swoim klimatem, a na umieszczonej tutaj ławeczce można odpocząć i podziwiać wspaniały widok na górę Smrk.

W przeciwieństwie do omawianego już pochodzenia nazwy Ujmiska, nazwa miejscowa Mazák nie występuje w słownikach gwarowych. Możemy więc tylko spekulować, dlaczego dolina została tak nazwana. Być może genezą nazwy był błotnisty, mazisty teren doliny, która jest wąska i zacieniona, ukształtowana przez dziki strumień o tej samej nazwie.

Dominującym elementem widokowym z ławeczki jest masyw Smreka, który jest drugim co do wysokości szczytem w Beskidzie Morawsko-Śląskim osiągającym 1 276 m n.p.m. Masyw tworzy Malý Smrk (1 174 m n.p.m.), Smrček (859 m n.p.m.), Malý Smrček (711 m n.p.m.), a nieco powyżej zapory znajduje się kota Šanca (576 m n.p.m.), od którego zapora wzięła swoją nazwę.

Na terenie nad ławką znajduje się hotel Zlatý orel z ciekawą historią, poniżej ławki rozciąga się nieczynny już kamieniołom, który świadczy o geologicznym bogactwie Beskidu Morawsko-Śląskiego. Warto też wspomnieć o zlikwidowanej linii kolejowej do miejscowości Bílá, która biegła romantyczną doliną między beskidzkimi olbrzymami.

Zlatý orel (Złoty Orzeł)

Budynek hotelu nie zawsze był hotelem. Ma ponad stuletnią historię i jest związany z rozwojem turystyki w Beskidach i działalnością ówczesnego stowarzyszenia turystycznego Beskidenverein. Przed I wojną światową dla dzieci z regionu ostrawskiego tworzono wakacyjne domy rekonwalescencyjne, a na ich budowę organizowano zbiórki publiczne. W tym czasie dyrektor generalny Huty Witkowice, F. Schoster, zainteresował tą inicjatywą właścicieli spółki górniczo-hutniczej Witkowice, Rotschilda i Guttmanna, którzy założyli fundację na rzecz budowy domu wypoczynkowego, który otwarto na stoku Čupla w 1908 roku. Mógł on pomieścić jednorazowo do pięćdziesięciu dzieci. W późniejszych czasach budynek służył potrzebom szkoły zawodowej z Witkowic, a po aksamitnej rewolucji został przejęty przez prywatny podmiot i jest eksploatowany jako hotel.

Ostrawicki kamieniołom

Beskid Morawsko-Śląski to bardzo ciekawy obszar z geologicznego punktu widzenia. Jest on częścią karpackiego systemu młodych pasm górskich, które powstały pod koniec mezozoiku i w trzeciorzędzie w wyniku fałdowania alpejskiego. Obszar Beskidu należy do zewnętrznej strefy fliszowej. W terminologii geologicznej flisz charakteryzuje się wielokrotną cyklicznością warstw iłowców i piaskowców.

Budowę geologiczną unaocznia nieczynny kamieniołom położony dwieście metrów od ujścia potoku Mazák do Ostrawicy. Widoczne są tu godulskie warstwy ostrawickiego piaskowca, czarnych i zielonych iłowców i głazów wapienia sztramberskiego z bezkręgową fauną okresu kredy. Piaskowiec ostrawicki zawiera również domieszkę pirytu i w wyniku wietrzenia zmienia kolor na żółty i czarny. Tutejszy kamień wykorzystywano do prac budowlanych oraz przy regulacji rzek. Kamieniołom działał już w latach 40. XX wieku i służył mniej więcej do lat 70. XX wieku. Obecnie jest on wykorzystywany przez Lasy RC jako miejsce składowania drewna i różnych materiałów.