O projektu

Mobiliář a zastavení na stezkách v Beskydech


Pilotní projekt mobiliáře na turisticky atraktivních místech v katastru obce Ostravice.

V obci je několik míst, která vybízejí k tomu si tam sednout a pozorovat krajinu. Pokusili jsme se vybrat několik z nich, jsou dostupná a poblíž značených stezek. Na některých je doloženo fotkami a obrazy, že tam lidé chodí a kochají se už hodně dlouho. Mobiliář bude jednoduchý, z tradičních materiálů, dostatečně odolný a přitom moderně pojatý. Místa budou opatřena navigačními prvky ve formě qr kódů, ke každému místu bude vytvořena www stránka s popisem a informacemi o historii místa.

Motivace:

Kultivace prostoru extravilánu obcí a hor a poukázání na jeho přírodní a kulturní zajímavosti

Základní myšlenky:

 • dbát na estetickou kulturu prostoru i mimo centra obcí v otevřené krajině

 • kultivovat lidmi navštěvovaná místa

 • kvalitativně rozvíjet turistiku a infrastrukturu pro turismus i pobyt místních

 • učit šetrnosti a citlivosti k místům a krajině, upozornit na opomíjené krásy

 • pasivně a nenásilně vzdělávat návštěvníky

 • nevytvářet nové dominantní cíle, pouze zmírnit a usměrnit tlak na již přetížené lokality

 • vytvořit mobiliář, se kterým je možné jednoduše pracovat a který umí pracovat s lidmi

Vzdělávací a naučný potenciál:

Hory jsou svébytným a překrásným přírodním prostředím, zdrojem obživy i kultury našich předků a tím vším se stávají naším společným dědictvím. Jako celek i jednotlivými svými místy nám nabízejí poznání, jeho nalezení je bohužel často velmi ztíženo současným komerčním a dravým přístupem k rekreaci i nekultivovanou úpravou prostředí.

Jen samo zastavení se a zvednutí pohledu do krajiny je okamžik, kdy každý nachází jiné myšlenky a poučení. Avšak mnohá místa nenabízejí pouze výhled či možnost spočinout, ale mají i vlastní příběh, který stojí za to předávat. Příkladem mohou být Ujmiska na Ostravici, odkud v historii malíři rádi malovali Lysou horu a dnes si výhledu mnozí ani nevšimnou. Ovšem sledovat je možno i místa dávných salaší, samot, dějiště dávných událostí, místa se zajímavou geologií či přírodními krásami.

Prvky by měly nést maximálně název a QR kód s odkazem, abychom zachovali jejich čistotu a nevnášeli další panely s informacemi, které mohou zastarávat a být terčem vandalů i povětrnostních podmínek.

Cílem ovšem není nahrazovat naučné stezky, značené trasy či turistické chaty, hodláme pouze neinvazivně a vědomě pomoci jednotlivým místům a zapojit se tak do celkové kultivace prostředí i nás samých.

Inspirace v historii regionu:

Vstupní inspirací pro tvarové, materiálové a konstrukční řešení i opracování prvků jsou historické drobné stavby z prostoru Beskyd. Jedná o zpravidla primitivní a skromné “objekty” spojené s prvním vstupem člověka do prostoru (přístřešky milířníků), rozšířením salašnictví (koliby, pajty), etablováním stabilních obydlí (seníky, chlévy), pozdějším vrchnostenským hospodařením v lesích (chaty, krmelce, maštale) i počátky turismu v regionu (přístřešky, posezení) a v širším pohledu i nejrůznější křížky, hrazení, agrární valy i další charakteristické prvky horského prostředí regionu.

Estetika a filozofie konstrukce a používání materiálů:

 • Soudobá estetika inspirována tradičním řemeslem a tvaroslovím

 • kultivovaný jednotný vizuální styl a rozpoznatelnost

 • Jednoduché konstrukční schéma

 • trvanlivé materiály, vhodné opracování a odolné konstrukční spoje

 • Dřevo jako hlavní materiál

 • příprava na dílně, složení na místě

 • žádné či minimální základy a zásahy do průběhu terénu

 • žádné nebo ekologické povrchové nátěry

 • “nic navíc” aneb méně mnohdy znamená více


Nositelem projektu je Spolek BESKYDHOST (info@beskydhost.cz), Ostravice 0956, IČ:26646803


Děkujeme všem, kteří se na projektu podíleli:

Lesům ČR a Lesům Biskupství Ostravsko-Opavského za poskytnutí souhlasu s umístěním mobiliáře na jejich pozemku.

Obci Ostravice za dlouholetou nejen finanční podporu spolku Beskydhost.

Euroregionu Beskydy za finanční podporu a dotaci.

Ing. arch. Jan Krautovi za ideový návrh, projekt a práci na něm.

Radkovi Vašendovi a Přemyslu Gilarovi za realizaci projektu.

Paní Doubkové a hotelu Zlatý Orel za pomoc při realizaci lavičky nad Lomem.

A všem ostatním přátelům, sousedům a rodinným příslušníkům, kteří nám s budováním pomáhali.


Snad bude lavička i obraz sloužit ku prospěchu všech.
Vít Březina, realizátor projektu a předseda spolku Beskydhost