Przystanki muzyczne

Ujmiska kojarzone są również z osobistościami związanymi z muzyką. Przede wszystkim był to František Holinka, który działał głównie w pobliskim Frydlancie nad Ostrawicą i Štěpán Kotek, którego rodzina wywodziła się z nieistniejącej już chałupy położonej w bezpośrednim sąsiedztwie lipy – pomnika przyrody przy Suchým potoku.

František Holinka

(6.9.1911 Ostrawica - 24.7.1994 Ostrawica)

František Holinka od młodości kochał muzykę. Służąc w wojsku w Michalovcach, pełnił funkcję wojskowego muzyka. Po powrocie z wojska pracował w hucie żelaza we Frydlancie nad Ostrawicą, w późniejszym zakładzie o nazwie Ferrum. Tutaj w 1942 roku założył orkiestrę dętą, która liczyła aż trzydziestu członków pochodzących z Frydlantu nad Ostrawicą i okolicy. W 1950 roku orkiestra wygrała konkurs krajowy. W 1954 roku Holinka zakończył działalność jako kapelmistrz i w 1955 roku założył orkiestrę dętą we frydlanckich zakładach emalii Norma. Mimo braku utalentowanych muzyków i niedostatecznego wyposażenia, zespół rozwijał się. Próby odbywały się w dawnej gospodzie "Na Lapači". W szeregach orkiestry dętej kolejno muzykowały osoby, które zawsze łączyła miłość do muzyki. Orkiestra dęta występowała na wielu imprezach, na różnych uroczystościach, zabawach, pogrzebach. W 1972 roku wystąpiła w programie "Śpiewaj z nami" poświęconemu siedemdziesiątej rocznicy urodzin Karela Vacka. W ramach orkiestry działała również grupa grająca kompozycje taneczne, która występowała przy domkach letniskowych i obiektach rekreacyjnych. František Holinka kierował orkiestrą dętą do 1975 roku i był wielokrotnie nagradzany za swoją pracę, pełnił również funkcję członka powiatowej rady konsultacyjnej zespołów muzycznych.

Interesujące są jego zapisy w „Seznamu výplat členů mého souboru” (Wykaz wynagrodzeń członków mojego zespołu), z których dowiadujemy się na przykład, że w 1948 roku muzycy otrzymali 189,- koron za muzykowanie na zabawie tanecznej w Švarnéj Hance, 300,- koron na balu strażackim w miejscowości Bílá i 400,- koron na obchodach miasta Frydlant nad Ostrawicą w 1949 roku.

Štěpán Kotek

(20.12.1931 Frydlant nad Ostrawicą - 3.8.2012 Frydlant nad Ostrawicą)

Štěpán Kotek pochodzi ze znanej muzycznej rodziny Kotków, która zamieszkiwała chałupę na Ujmiskach. Po ukończeniu gimnazjum we Frydku-Mistku został nauczycielem w szkole muzycznej w Karniowie, a po ukończeniu konserwatorium w Ostrawie podjął pracę jako korepetytor w teatrze w Opawie. W 1972 roku wraz z bratem Leopoldem założył zespół muzyki ludowej Kotci, w którym muzykowali również inni członkowie tej muzycznej rodziny. Jednak główną jego postacią pozostał Štěpán. Kapela występowała na różnych festiwalach i imprezach. W 1973 roku powstał również zespół taneczny Frýdlantská chasa. W sierpniu odbywały się tradycyjne spotkania z cymbalistami, zaś jesienią rozmowy Štěpána Kotka i Františki Pituchovej, która była znaną gawędziarką i gromadziła materiały dotyczące twórczości ludowej. Inną tradycyjną imprezą, trwającą do dzisiaj, jest Lašský Bál związany z tradycyjnym, ostatkowym pochówkiem basów lub Frýdlantský huděc (muzykant). W 1997 roku córka Štěpána, Hana, została laureatką Festiwalu Praskiej Wiosny i otrzymała nagrodę burmistrza Pragi.

Z tej samej rodziny pochodził również Ignác Kotek, z którym współpracował światowej sławy kompozytor Leoš Janáček spisując ludowe pieśni.

Štěpán Kotek

20. 12. 1931 Frýdlant nad Ostravicí - 3. 8. 2012 Frýdlant nad Ostravicí

František Holinka

6. 9. 1911 Ostravice – 24. 7. 1994 Ostravice