Hudební zastavení

Ujmiska jsou rovněž spojena s hudebními osobnostmi. V prvním případě se jedná o Františka Holinku, který rozvíjel své aktivity především v nedalekém Frýdlantě nad Ostravicí a v druhém případě jde o Štěpána Kotka, jehož rod pochází z dnes už neexistující chalupy, která se nacházela v bezprostřední blízkosti památné lípy u Suchého potoka.

František Holinka

František Holinka od mládí miloval hudbu. Na vojně sloužil v Michalovcích a působil zde jako vojenský hudebník. Po návratu z vojny pracoval v železárnách ve Frýdlantě nad Ostravicí, později známé jako Ferrum. Zde v roce 1942 založil dechovku, která měla až třicet členů, kteří pocházeli z Frýdlantu nad Ostravicí a z blízkého okolí. V roce 1950 dokonce zvítězila v krajské soutěži. V roce 1954 zde ukončil svou kapelnickou činnost a v roce 1955 založil dechovku ve frýdlantských smaltovnách Norma. Toto hudební tělese se rozvíjelo navzdory nedostatku kvalitních hráčů i nedostatečnému materiálnímu vybavení. Zkoušky probíhaly v bývalém hostinci “Na Lapači”. V řadách dechovky se vystřídala celá řada hudebníků, které vždy spojovala láska k hudbě. Dechovka vystupovala na celé řadě akcí, na nejrůznějších oslavách, zábavách, pohřbech. V roce 1972 vystupoval orchestr v pořadu “Zpívejte s námi”, což byl pořad na počest sedmdesátých narozenin Karla Vacka. V rámci orchestru se vyčlenil i taneční orchestr, který vystupoval na chatách a v rekreačních zařízeních. František Holinka stál v čele dechovky do roku 1975 a byl za svou práci mnohokrát oceněn, působil také jako člen okresního poradního sboru hudebních těles.

Zajímavé jsou jeho záznamy v “Seznamu výplat členů mého souboru”, kde se například dozvídáme, že v roce 1948 dostali muzikanti za hraní na taneční zábavě na Švarné Hance 189,- Kč, na Hasičském plese v Bílé 300,- Kč a v roce 1949 na oslavách města Frýdlant nad Ostravicí 400,- Kč.


Štěpán Kotek

Štěpán Kotek pochází ze známého muzikantského rodu Kotků, jehož existence je spojena s někdejší chalupou na Ujmiskách Po vystudování gymnázia ve Frýdku-Místku se stal učitelem na hudební škole v Krnově a po absolvování konzervatoře v Ostravě se stal korepetitorem v opavském divadle. Z tohoto rodu Kotků pocházel i Ignác Kotek, u něho zapisoval lidové písně i sám světoznámý hudební skladatel Leoš Janáček. Štěpán Kotek založil v roce 1972 spolu se svým bratrem Leopoldem lidovou muziku Kotci, v níž byl primášem. Hráli v ní i další rodinní příslušníci tohoto muzikantského rodu. Soubor vystupuje na nejrůznějších slavnostech a akcích. Od roku 1973 existuje i jeho taneční soubor Frýdlantská chasa. Tradiční jsou srpnové besedy u cimbálu, podzimní medailonek Štěpána Kotka a Františky Pituchové, což byla velmi známá lidová vypravěčka a sběratelka lidové slovesnosti. Další známou akcí je Lašský bál spojený s pochováním basy či Frýdlantský huděc. Štěpánova dcdera Hana se v roce 1997 stala laureátkou Pražského jara a získala cenu primátora hlavního města Prahy.

Štěpán Kotek

20. 12. 1931 Frýdlant nad Ostravicí - 3. 8. 2012 Frýdlant nad Ostravicí

František Holinka

6. 9. 1911 Ostravice – 24. 7. 1994 Ostravice