Lavička nad lomem Mazák

Lavička nad lomem Mazák

Při slezské části Krkavčí stezky projektu Po medvědích tlapkách v oblasti Mazáku byla vytvořena nová odbočka k místu nad bývalým lomem v Mazáku.

Toto místo vás okouzlí svou atmosférou a lavička zde umístěná vám nabídne spočinutí a možnost rozjímá í nad úžasným výhledem na majestátný Smrk.

Na rozdíl od jasného původu protilehlých Ujmisek místní pojmenování Mazák v nářečních slovnících nenajdeme. Takže se jen můžeme domnívat, proč bylo údolí takto pojmenováno. Možná byl původem pojmenování blátivý, mazlavý terén údolí, které je úzké a stinné, modelované divokým stejnojmenným potokem.

Výhledu od lavičky vévodí masiv Smrku, který je svou výškou 1 276 metrů nad mořem druhou nejvyšší horou Moravskoslezských Beskyd. Součástí masivu je Malý Smrk (1 174 m n. m.), Smrček (859 m n. m.), Malý Smrček (711 m n. m.) a kousek nad přehradní hrází je kóta Šance (576 m n. m.), která dala přehradě jméno.

V místech nad lavičkou se nachází hotel Zlatý orel se zajímavou historií, pod lavičkou se nachází dnes již nefunkční lom, který je dokladem geologické bohatosti Moravskoslezských Beskyd. A rovněž si připomeneme zrušenou železniční trať na Bílou, která vedla romantickým údolím mezi beskydskými velikány.


Zlatý orel

Objekt hotelu Zlatý orel nebýval vždy hotelem. Má více než stoletou historii a je spojen s rozvojem turistiky v Beskydech a s činností tehdejšího turistického spolku Beskidenverein. Před první světovou válkou byly budovány prázdninové zotavovny pro děti z Ostravska, na jejich výstavbu byly organizovány veřejné sbírky. Tehdy generální ředitel Vítkovických železáren F. Schoster zainteresoval majitele Vítkovického horního a hutního těžířstva Rotschilda a Guttmanna, kteří zřídili nadaci na vybudování prázdninového domova, který byl v roce 1908 slavnostně otevřen na úbočí Čupelu. Mohlo zde být ubytováno až padesát dětí. V pozdější době sloužil objekt potřebám učňovského školství vítkovického učiliště a po sametové revoluci byl získán soukromým subjektem a je provozován jako hotel.


Ostravický lom

Moravskoslezské Beskydy jsou z geologického hlediska velmi zajímavou oblastí. Jsou součástí karpatské soustavy mladých pohoří, která vznikala koncem druhohor a ve třetihorách v důsledku alpinského vrásnění. Území Beskyd patří do pásma vnějšího flyše. Flyš je v geologické terminologii mnohonásobné rytmické střídání vrstev jílovců a pískovců.

Geologickou stavbu nám názorně ukazuje již nevyužívaný lom, který se nachází dvěstě metrů od ústí potoka Mazáku do Ostravice. Jsou zde patrné pestré godulské vrstvy ostravického pískovce, načernalých i zelených jílovců a balvanů štramberského vápence s přisedlou křídovou faunou. Ostravický pískovec obsahuje i příměs pyritu a zvětráváním žloutne a černá. Kámen byl využíván do zdiva a pro regulaci vodních staveb.. Je zřejmé, že lom byl v provozu již ve čtyřicátých letech dvacátého století a sloužil přibližně do sedmdesátých let dvacátého století. V současné době je využíván jako skládka dřeva a různého materiálu Lesy České republiky.