Malířské inspirace

Malířské inspirace

Zdejší výhled je velmi inspirující a už před desítkami let jej zvěčnili na svých obrazech mezi jinými i dva známí malíři.


Leopold Parma

Již v mládí tíhnul Leopold k malířství, což se nesetkávalo s pochopením u jeho otce. Leopold tak vystudoval učitelský ústav v Příboře. Učil v Lichnově, od roku 1914 ve Frýdlantě nad Ostravicí. Od roku 1936 byl řídícím učitelem v Hamrovicích v Dolních Starých Hamrech (dnešní Ostravice), kde působil do roku 1957. Vedle učitelského povolání se věnoval i vysněnému malířství. Jako umělec byl velmi všestranný Zabýval se grafikou, olejem, temperou, pastelem. Ilustroval, vytvářel kulisy pro divadelníky, působil též v Sokole. Mezi jeho přátele patřili výtvarník Ferdiš Duša a básník Petr Bezruč.


Karel Myslikovjan

Působil jako technolog ve smaltovně Norma ve Frýdlantě nad Ostravicí, kde připravoval návrhy dekorů, kterými se zdobilo vyráběné nádobí, kbelíky, mísy či jiné výrobky. Tato činnost ho ovšem neuspokojovala, a proto začal studovat krajinářství u profesora Oty Nejedlého v Praze na Akademii výtvarných umění. Jeho učitelem a rádcem byl výtvarník Ferdiš Duša. Karel Myslikovjan zachycoval především beskydskou krajinu v okolí Lysé hory, květiny, zátiší a figury. Jeho oblíbenou technikou byl olej, pracoval též s akvarelem, pastelem či temperami.

Leopold Parma 1943

Obraz je umístěn v galerii/IC v Ostravici

Karel Myslikovjan 1948

Obraz je v soukromém vlastnictví. Visí v chaloupce, která je na obraze.

Karel Myslikovjan

27.1.1911 Pstruží - 9.10.1981 Pstruží

Leopold Parma

30.9.1891 Tichá - 30.9.1968 Brno


Karel Myslikovjan

27.1.1911 Pstruží - 9.10.1981 Pstruží


Karel Myslikovjan

kopretiny

Leopold Parma
uprostřed ve dveřích

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/

Autor: Bondrej – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42938420

By Bondrej - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42938419

By Bondrej - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42938418

Karel Myslikovjan

Krajina

Leopold Parma

Dřevěný kostel