Tudy jezdívala pára

O historii železnice Frýdlant nad Ostravicí - Bílá

Před desítkami let bylo možno na tomto místě slyšet nejen hluk z lomu, ale také se údolím řeky Ostravice ozývalo houkání parního vlaku, který v letech 1908 až 1965 mířil malebným údolím až na Bílou. V současné době končí železniční trať vedoucí z Frýdlantu nad Ostravicí na nádraží na Ostravici. Už pár let tu není poslední část koleje, která vedla na Bílou a byla nostalgicky zarostlá náletem. Existenci zrušené trati nám nyní připomíná pár starých mostků či jejich torz a v místech pod přehradou sem tam ležící a trouchnivějící pražce.

Původní záměr byl vést trať až na Slovensko, ale z toho nakonec sešlo. Vznikl projekt trati z Frýdlantu nad Ostravicí na Bílou, byl schválen v roce 1906 a byl pojmenován Beskydská místní dráha. Trať byla vybudována během dvou let a 6. srpna 1908 byl s velkou slávou zahájen její provoz. Teprve po dvou letech byla trať prodloužena z frýdlantské zastávky do stanice Frýdlant nad Ostravicí, do té doby se vlaky dostávala do stanice Frýdlant nad Ostravicí přes vlečkové spojení. V roce 1932 byla trať prodloužena na Bílé až před arcibiskupský hotel a provozní délka trati tak dosáhla celkové délky 19,857 km. Po roce 1945 byla trať zestátněna a v padesátých letech dvacátého století bylo rozhodnuto o výstavbě údolní nádrže Šance. 11. ledna 1965 projel po trati poslední vlak a úsek v délce 13,3 km tratě byl zrušen. Zanikly zastávky Růžanec, Hutě pod Smrkem, nádraží Staré Hamry a Bílá. Během výstavby přehrady bylo v provozu nákladiště Mazák. Budova nádraží na Bílé byla zachována. V objektu byla restaurace, celnice, rekreační zařízení celníků a poté, co objekt získala do vlastnictví obec, zde po citlivé rekonstrukci sídlí obecní úřad. Namále měla i část trati vedoucí z Frýdlantu nad Ostravicí na Ostravici, protože během povodní v roce 1997 byla část tratě stržena vodou a bylo zvažováno, že zde již provoz nebude obnoven. Naštěstí se tak nestalo a vlak míří na Ostravici stále. Příležitostně (Den dětí, Ostravická pouť) se údolím ozývá kouzelné houkání parního vlaku, který sem zajíždí v rámci nostalgických jízd.